Policisty z oddělení cizinecké policie to postavilo před problém složitě dokázat, že skutečně jde o jednoho a téhož muže. Živého člověka, kterého měli před sebou, a osobu podle úředních papírů zároveň mrtvou.

„Dalo to spoustu práce. Technici kriminálky pořídili cizincovu fotodokumentaci, sejmuli mu daktyloskopické otisky prstů a odebrali vzorky DNA. K prokázání totožnosti a vyloučení faktu, že se jedná o osobu zesnulou, nakonec posloužily dvě fotografie. První, která byla dostupná v policejních evidencích našich zahraničních kolegů a aktuální portrétní fotografie,“ popsal Jaroš.

Na specializovaném pracovišti odboru cizinecké policie ve Zlíně použili ke ztotožnění cizince speciální kriminalistickou metodu, která prokázala stoprocentní shodu osob.
Znovuzrozený Slovák má teď ovšem zaděláno na potíže. V jeho vlasti ho čeká dost složitý proces znovuzískání vlastní úřední identity.